• ตลาดเสรีมาร์เก็ต
Oct 661 clean market2
 ข่าวสาร 
รางวัลตลาดพรีเมียมมาร์เก็ต
1 กันยายน 2566
 สาขาพาราไดซ์

ตลาดเสรีมาร์เก็ต ได้รับรางวัลสุดยอดตลาดต้นแบบพรีเมียมมาร์เก็ต (Bangkok Premium Market) ประจำปี 2566

 
ปิดทำความสะอาด
16 - 18 พ.ค. 2566
 สาขาเดอะไนน์

ปิดตลาดทำความสะอาดประจำปี เพื่อ ทำความสะอาดซ่อมแซม ปรับปรุงงานระบบประจำปี

 
ปิดทำความสะอาด
29 - 30 มิ.ย. 2565
 สาขาเดอะไนน์

ปิดตลาดทำความสะอาดประจำปี เพื่อ ทำความสะอาด ซ่อมแซม ปรับปรุงงานระบบประจำปี

 
รับใบประกาศ มาตรฐานอาหารปลอดภัย
13 มิ.ย. 65
 สาขาเดอะไนน์

มั่นใจ ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย มาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับ "ดีมาก"

 
ปิดทำความสะอาด
24 - 26 พฤษภาคม 2565
 สาขาพาราไดซ์

ปิดตลาดทำความสะอาดประจำปี เพื่อ ทำความสะอาด ซ่อมแซม ปรับปรุงงานระบบ ประจำปี

 
โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย
มกราคม
สาขาพาราไดซ์ / เดอะไนน์

โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย การตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร ของตลาดเสรีมาร์เก็ต พาราไดซ์ พาร์ค และ ตลาดเสรีมาร์เก็ต เดอะไนน์ พระราม 9