1 2
 ประวัติความเป็นมา


ตลาดเสรีมาร์เก็ต พาราไดซ์ พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์
ตลาดเสรีมาร์เก็ต พาราไดซ์ พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์
ตลาดเสรีมาร์เก็ต พาราไดซ์ พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์
ตลาดเสรีมาร์เก็ต พาราไดซ์ พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์

“ตลาดเสรีมาร์เก็ต” เป็นตลาดสดติดแอร์แห่งแรกของประเทศไทย พื้นที่กว้างขวาง สะอาด สะดวกสบายในการจับจ่าย มีร้านค้าหลากหลาย ซึ่ง สามารถเลือกซื้อสินค้าและอาหารได้ครบทุกประเภท นอกจากนั้น ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ที่เราได้เลือกสรรร้านอาหารที่มีคุณภาพไว้ให้บริการทุกท่าน

“ตลาดเสรีมาร์เก็ต” สาขาแรก อยู่ที่ ชั้น G ภายในศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ เปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2537 บนพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร มีร้านค้ามากกว่า 200 ร้าน

ตลาดเสรีมาร์เก็ต เดอะไนน์ ถ.พระราม 9
ตลาดเสรีมาร์เก็ต เดอะไนน์ ถ.พระราม 9
ตลาดเสรีมาร์เก็ต เดอะไนน์ ถ.พระราม 9
ตลาดเสรีมาร์เก็ต เดอะไนน์ ถ.พระราม 9
ตลาดเสรีมาร์เก็ต เดอะไนน์ ถ.พระราม 9

จากความสำเร็จ ของสาขาแรก ตลาดเสรีมาร์เก็ตได้เปิดสาขาที่ 2 ตั้งอยู่ที่อาคารจอดรถ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ ถนนพระราม 9 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 บนพื้นที่ 3,500 ตารางเมตร สามารถรองรับร้านค้าได้ถึง 120 ร้านค้า

“ตลาดเสรีมาร์เก็ต” มุ่งเน้นความเป็นเอกลักษณ์ “ วิถีไทย ใส่ใจ ผูกพัน ” ในบรรยากาศตลาดวิถีคนไทย ซึ่งมีบริการที่อบอุ่น เป็นกันเองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย มีความใส่ใจในผู้บริโภค โดยคำนึงถึงความสะอาด ถูกหลักอนามัยของอาหารและผู้ประกอบการ ภายใต้แนวคิด “ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย” โดยเป็นตลาดปลอดจากการใช้ภาชนะโฟมหรือย่อยสลายได้ยาก ซึ่งได้รับรางวัล รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

 


รางวัลและมาตรฐานที่ได้รับ


รางวัลและมาตรฐานที่ได้รับ66
ตลาดเสรีมาร์เก็ต พาราไดซ์ พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์
รางวัลตลาดพรีเมียมมาร์เก็ต
ตลาดเสรีมาร์เก็ต ได้รับรางวัลสุดยอดตลาดต้นแบบพรีเมียมมาร์เก็ต (Bangkok Premium Market) ประจำปี 2566 จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมี คุณรัชนี ศรีวะรมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ตลาดเสรีมาร์เก็ต รับมอบ ณ ห้องรัตนโกสินทร์  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 
 
สำหรับการพัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐานตลาด Premium Market ของ กรุงเทพมหานคร ต้องตรงตามหลักเกณฑ์ 5 ด้าน คือ
1.ด้านสุขลักษณะสถานประกอบการ
2.ด้านคุณภาพอาหาร
3.ด้านผู้สัมผัสอาหาร
4.ด้านบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.ด้านการควบคุมโรคโควิด 19 (Covid Free Setting)
รางวัลมาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับดีเลิศ

ตลาดเสรีมาร์เก็ต สาขาพาราไดซ์ พาร์ค ได้รับ "รางวัลมาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับดีเลิศ" เกรด A (5ดาว) มีบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Service Plus จากกรุงเทพมหานคร

โดยผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1.ด้านสุขลักษณะทางกายภาพอาคารสถานที่ (Place)

2.ด้านคุณภาพอาหาร (Food)

3.ด้านบุคลากร ผู้สัมผัสอาหาร (Food Handler)

4.ด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)

มั่นใจได้ถึงอาหารสะอาด และปลอดภัยนะคะ

ปี 2562 - 2563

- รางวัลตลาดสะอาดมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับดี จากกรุงเทพมหานคร 

ปี 2561

- รางวัลตลาดสะอาดได้มาตรฐาน อาหารปลอดภัย ระดับเพชร ประจำปี 2561 จากกรุงเทพมหานคร

ปี 2560

- รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 5 มิ.ย.2560
- รางวัลประกาศเกียรติคุณ องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร100% ระดับทอง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 19 ธ.ค. 2560 

ปี 2559

- รางวัล ป้ายรับรองอาหารปลอดภัยระดับดี ( Food Safety )จากกรุงเทพมหานคร
- รางวัล ตลาดตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับเพชร จากกรุงเทพมหานคร
- ร่วมโครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ปี 2558

- ประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100%จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- รางวัลตลาดสด สะอาด ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับเพชร จากกรุงเทพมหานคร

ปี 2556 -2557

- รางวัลตลาดสด สะอาด ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับเพชร จากรุงเทพมหานคร
- สถานประกอบการรักษามาตรฐานอาหารปลอดภัย ดีเด่น จากกรุงเทพมหานคร

ปี 2555

- รางวัลตลาดสด สะอาด ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับ ดี จากรุงเทพมหานคร
- รางวัล Bangkok Clean and Green กรุงเทพฯ สะอาดร่มรื่น รับรองผลตรวจการตรวจประเมินอาคารสถานที่นี้ได้เกณฑ์มาตรฐาน Clean and Green ระดับ ดี
- รางวัลตลาดสด น่าซื้อ ระดับดีมาก 5 ปีติดต่อกัน จากกระทรวงสาธารณสุข

ปี 2553

- รางวัลตลาดสด น่าซื้อ ระดับดีมาก 5 ปีติดต่อกัน จากกระทรวงสาธารณสุข

ปี 2552

- ประกาศเกียรติคุณเป็นตลาดได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ระดับดีมาก5 ดาวจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ปี 2547

- รางวัลตลาดน่าซื้อ ระดับห้าดาว ประจำปี 2547 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- รางวัล 10 ยอดตลาดสด น่าซื้อในดวงใจคน กทม.ลำดับที่ 6 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ปี 2546

- รางวัลการพัฒนาตลาดสด ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ขั้นดีมาก HM1AAA จากกระทรวงสาธารณสุข

ปี 2545

- ประกาศเกียรติคุณเป็นตลาดได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ขั้นดีจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ตลาดเสรีมาร์เก็ต สาขาเดอะไนน์ ถ.พระราม9
ปี 2561

- รางวัลตลาดสะอาดได้มาตรฐาน อาหารปลอดภัย ระดับเพชร ประจำปี 2561 จากกรุงเทพมหานคร

ปี 2560

- รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 5 มิ.ย.2560
- รางวัลประกาศเกียรติคุณ องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร100% ระดับทอง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 19 ธ.ค. 2560
- รางวัล Bangkok Clean and Green กรุงเทพฯ รับรองผลตรวจการตรวจประเมินอาคารสถานที่นี้ได้เกณฑ์มาตรฐาน Clean and Green

ปี 2559
- รางวัล ตลาดตลาด สะอาด ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับเพชร จากกรุงเทพมหานคร  
- ประกาศเกียรติคุณเป็นตลาดได้มาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ระดับดี จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- รางวัลป้ายรับรองอาหารปลอดภัยระดับดี (Food Safety) จากกรุงเทพมหานคร
- รวมโครงการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2558

- ประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- รางวัลตลาดสด สะอาด ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับเพชร จากกรุงเทพมหานคร
- รางวัล Bangkok Clean and Green กรุงเทพฯ รับรองผลตรวจการตรวจประเมินอาคารสถานที่นี้ได้เกณฑ์มาตรฐาน Clean and Green ระดับดี

ปี 2557

- รางวัลตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยประจำปี 2557 (ระดับเพชร) ในโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านการสุขาภิบาลอาหารในตลาดของกรุงเทพมหานคร